หน้าที่หลักของป้ายหรือบัตรพนักงานคือ สามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้ตามนโยบายความปลอดภัยของแต่ละองค์กร
บัตรพนักงานทางเราจะบริการให้พนักงานทุกคนภายในองค์กรของคุณ
บัตรพนักงานใช้เพื่อระบุตัวตนของพนักงานในองค์กร ทั้งชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย แผนก หรืออื่นๆ และสามารถใช้บัตรพนักงานเพื่อเก็บข้อมูลของพนักงานคนนั้นๆ

การเข้าถึงข้อมูลในบัตรพนักงาน
การเข้าถึงข้อมูลในบัตรนั้น อยู่ภายใต้กฎการรักษาความปลอดภัยของบริษัท และข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท;
• โครงสร้างพื้นฐาน
• เครือข่ายไอที
• โรงอาหารของ บริษัท
• ห้องพักพนักงาน ฯลฯ
• ข้อมูลที่สามารถบันทึกในแถบแม่เหล็กหรือชิป
เราจะทำการถ่ายภาพพนักงานในองค์กรของท่านทุกคนเพื่อทำบัตรพนัก แต่หากมีพนักงานท่านสามารถถ่ายภาพและส่งให้ทางเราดำเนินการต่อไป เราจะสแกนบัตรพนักงานไปให้คุณในวันแรกของการทำงานของพนักงานใหม่ซึ่งเป็นบัตรที่สามารถบัตรทึกข้อมูลเวลาการทำงานได้ และทางเราจะต้องบัตรพนักงานจริงไปในภายหลัง