ความภักดีของลูกค้ามีผลต่อการขับเคลื่อนให้องค์กรเตบโตไปข้างหน้า ทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ท่านทราบความเชื่อมั่นในสินค้าของลูกค้าที่มีต่อองค์กรคือบัตรสมาชิก ซึ่งจะทำให้ท่านทราบจำนวนลูกค้าที่เชื่อมั่นในองค์กรของท่าน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าใหม่ของท่าน

บัตรสมาชิกเปรียบเสมือนกลยุทย์ระดับกลางสำหรับตราสินค้า
บัตรสมาชิกเปรียบเสมือนกลยุทย์ระดับกลางที่ใช้สำหรับเก็บของมูลการซื้อของลูกค้าและการขายขององค์กร

บัตรช่วยให้คุณสามารถ :
• โปรโมทสินค้าของคุณโดยการพิมพ์ตราสินค้าลงในบัตรสมาชิก
• ติดตามสถานะสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัน (เช่นบาร์โค้ด หรือแถบแม่เหล็ก เป็นต้น)
• หากมีบัตรสมาชิก ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษจากองค์กรตามนโยบายของแต่ละองค์กร ซึ่งส่งผลต่อความถี่ในการใช้บริการของลูกค้า
• สามารถบันทึกข้อมูลของลูกค้าทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่หรืออื่นๆ อาจทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับความเอาใจใส่มากขึ้น

ท่านสามารถปรับแต่งบัตรของท่านได้ตามที่ต้องการ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ทางเราสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตลอด
ใช้บัตรสำหรับโปรโมชั่น ซึ่งสิทธิที่จะได้รับจะต้องเป็นเพียงผู้ถือบัตรเท่านั้น